Nejrozsáhlejší regionální inzerce na Šumpersku, Zábřežsku, Mohelnicku a Hanušovicku

Nabídka práce: REFERENT SAMOSPRÁVY

23. 11. 2020, 13:28

Obec Velké Losiny ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa:


REFERENT SAMOSPRÁVY – místní hospodářství, provozní záležitosti, veřejná zeleň
Místo výkonu: Obec Velké Losiny (vč. místních částí), Rudé armády 321, 788 15 Velké Losiny.


Požadavky:
- předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 s., (bezúhonnost)
- SŠ nebo VŠ vzdělání, technického směru výhodou
- základní orientace v níže uvedených právních předpisech: zák. č. 128/2000 Sb., o obcích; zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC; - zvláštní odborná způsobilost a praxe ve státní správě výhodou, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon o pozemní komunikací 13/1997 Sb.
- základní orientace v legislativě vztahující se k veřejným zakázkám
- schopnost jednat s lidmi, iniciativa a samostatnost při řešení úkolů,
- zkušenosti z investičních akcí výhodou
- řidičské oprávnění sk. B
- uživatelská dovednost práce na PC - MS Office (zejména Word, Excel)
- schopnost koncepčně a analyticky myslet

Výhodou:
- znalost spisové služby – IS GINIS a programu MISYS
- praxe v územní samosprávě
- zkušenost s vedením lidí

Pracovní náplň - agenda péče o bytový a nebytový majetek obce, agenda správy místních komunikací včetně řízení ve věci zvláštního užívání komunikací, agenda vozového parku a techniky, agenda veřejně prospěšných prací, agenda zajišťování plnění povinností na úseku BOZP a PO, provoz parkovišť a správy veřejného prostranství, agenda a zajišťování povinností na úseku požární ochrany a péče o JPO a služby pro SDH Velké Losiny, Maršíkov a Žárová včetně vyřizování žádostí o dotace pro SDH a ostatní spolky obce, koordinace činností zaměstnanců péče o zeleň a veřejného prostranství.

Podklady od zájemců:
Písemná přihláška zájemce musí obsahovat:
a) jméno, příjmení (popř. titul) zájemce,
b) datum a místo narození zájemce,
c) státní příslušnost zájemce,
d) místo trvalého pobytu zájemce,
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana,
f) datum a podpis zájemce,
g) telefonické spojení
h) na obálce výrazný nápis – Veřejná výzva – referent samosprávy, NEOTVÍRAT!
- životopis, ve které se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a
dovednosti týkající se správních činností,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát
nevydá, doloží bezúhonnost čestným prohlášením.

Platové podmínky:
se řídí nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném
znění, platová třída 9, osobní příplatek, čtvrtletní odměny, stravenky.

Nástup možný: ihned

Termín podání písemných přihlášek: 15. 1. 2021

Místo a způsob podání přihlášky, adresa podání:
Osobně – Podatelna obecního úřadu – p. Jana Rotterová
Adresa k zasílání: Obec Velké Losiny, Rudé armády 321, 788 15 Velké Losiny

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Kontaktní údaje:

Jana Rotterová
podatelna@losiny.cz
583 248 335
Obec Velké Losiny, Rudé armády 321, Velké Losiny

REFERENT SAMOSPRÁVY

  starší inzerát novější inzerát    zpět na Nabídka práce
Portál ZdeInzeruj.cz používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto portálu s tím souhlasíte. Další informace